Soft en Honkbalvereniging

  Huis- en gedragsregels

  
Als lid van deze vereniging (en als een teamspeler) heb je een aantal verantwoordelijkheden en gelden er regels waaraan iedereen zich dient te houden. Deze huis- en gedragsregels zijn opgesteld om een prettige onderlinge verstandhouding te realiseren binnen onze vereniging. Tevens zijn deze regels ook van informatieve waarde voor de ouders/verzorgers van jeugdleden. Bij het negeren of niet naleven van deze regels door ieder lid van de vereniging is het bestuur bevoegd om een nader te bepalen sanctie op te leggen.


1. Toon respect voor de accommodatie. Voorkom vernielingen.

2. Ruim je eigen rommel op (dit hoort in de prullenbak en niet langs de velden of in de dug-out te liggen) en breng na gebruik van consumpties uit de kantine lege glazen, flessen etc. terug naar de bar. Peuken horen in de afvalbak, niet op de grond.

3. Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar.

4. Voor spelers/speelsters, trainers, coaches, umpires en overige teambegeleiders is het verboden om vòòr en tijdens de wedstrijden en trainingen alcohol en/of andere stoffen die het reactievermogen/(rationeel)gedrag beïnvloeden te gebruiken. Het spreekt voor zich dat je na een uitwedstrijd ook geen alcohol nuttigt, als jij degene bent die terug moet rijden, je draagt immers ook de verantwoordelijkheid voor je medepassagier(s).

5. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.

6. Er geldt een algeheel rookverbod binnen onze vereniging. Dit geldt dus voor in de kantine, op het terras en langs de velden, in de dug-outs, in de kleedkamers. Indien iemand wil roken dient te gebeuren buiten de poort bij de parkeerplaats.

7. Coaches, trainers en teambegeleiders zijn opvoedkundig bezig, derhalve kunnen deze corrigerend optreden. Blijf rustig en reageer volwassen.

8. Coaches, trainers en teambegeleiders en spelers/speelsters van de seniorenteams dienen het goede voorbeeld te geven. Zij hebben een grote invloed op de toekomstige houding van een jeugdlid. Onwelvoeglijk taalgebruik wordt van niemand getolereerd, daar dit een negatieve werking heeft naar spelers, umpires en de tegenstander.

9. Alle verenigingsumpires houden zich aan de KNBSB reglementen. Zij ‘umpen’ onpartijdig en objectief. Val de umpire niet aan en toon het nodige respect. Een zinloze discussie leidt alleen maar tot ergernis, of erger tot schorsingen en/of gestaakte wedstrijden. Elk voorval dient gemeld te worden bij de voorzitter van de technische commissie.

10. Houdt rekening met anderen. Mensen verschillen van elkaar. Iedereen heeft een verschillende achtergrond en is anders opgevoed. Houdt daar rekening mee, dan verloopt de samenwerking prettiger.

11. De coach, trainer, teambegeleider kan de deurcode van de kleedkamer(s) opvragen bij de bar in de kantine. Wordt hier gebruik van gemaakt, dan is jouw team na afloop verantwoordelijk voor het netjes achterlaten van de kleedkamer. Zowel van je eigen team als die van de tegenstander. Tevens ben je als team verantwoordelijk voor het netjes achterlaten van beide dug-outs.

12.  Behandel de materialen van de vereniging met zorg. Berg ze na afloop van de training/wedstrijd netjes op, op de daarvoor bestemde plaats.

13. Toon ook respect voor de accommodatie van de tegenstander bij een uitwedstrijd.

14. Zorg dat je een beetje ‘verstand’ hebt van honk- en/of softbal. Leer de spelregels.

15. Deelname aan wedstrijden is uitsluitend mogelijk bij geldig lidmaatschap van Soft- en Honkbalvereniging Boosters zonder belemmerende zaken.

16. Ieder competitie spelend lid behoort tijdens de wedstrijden in een officieel Boosters tenue te spelen. Nieuwe leden worden geacht het officiële Boosters tenue aan te schaffen (zij krijgen hier 1 seizoen de tijd voor). Klik hier voor meer informatie.

17. Van ieder spelend lid van 16 jaar en ouder of de ouders/verzorgers van leden onder de 16 jaar wordt verwacht dat zij af en toe ook andere taken vervullen. Het gaat dan om scheidsrechteren, scoren (dit is het bijhouden van de wedstrijd op papier), kantinedienst en het rijden naar uitwedstrijden. Voor scheidsrechteren en scoren worden cursussen gegeven, vraag ernaar bij ons secretariaat.

18. Als lid van één van de teams hoor je bij alle trainingen en wedstrijden aanwezig te zijn. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt je geacht dit minimaal 48 uur van tevoren kenbaar te maken bij de trainer/ coach / teambegeleider van jouw team.

19. Iedere begeleider/vrijwilliger die binnen onze vereniging in contact staat met jeugdigen onder de 18 jaar wordt gewezen op de gedragsregels omtrent seksuele intimidatie en wordt gevraagd een VOG verklaring aan te leveren

20. Indien er zich twijfels of vragen voordoen mbt sociale veiligheid (denk aan pestgedrag, discriminatie, (seksuele) intimidatie) binnen onze vereniging dan kunnen leden, ouders/verzorgers van jeugdleden of vrijwilligers contact opnemen met één van de vertrouwenscontactpersonen van Thor middels het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN:

1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

2. Afmeldingen dienen altijd schriftelijk aan het secretariaat te worden gedaan.

3. Indien afmeldingen niet vóór of op 1 december van een lopend verenigingsjaar zijn ontvangen, blijft de volledige jaarcontributie voor het volgende kalenderjaar verschuldigd, met dien verstande dat deze contributie door leeftijdswijziging of aanpassing hoger kan worden.

4. Tijdens de algemene ledenvergadering wordt de contributie voor het volgende jaar vastgesteld.

5. Bij achterstand in betaling worden de incassokosten doorberekend.

6. Een afdruk van de statuten is op te vragen bij het secretariaat.


ZORG ERVOOR DAT DE CONTRIBUTIE TIJDIG BETAALD WORDT, AANGEZIEN JE PAS SPEELGERECHTIGD BENT
ALS DE BOND DE INSCHRIJVING HEEFT ONTVANGEN EN DE BETALING IS ONTVANGEN!